Møbler for miljø hvor folk jobber og ferdes.

HVILE - SPISE - ARBEIDE - SAMTALE - TENKE - MØTER

Vi har behov for variasjon i løpet av en arbeidsdag, kroppen trenger det, hjernen trenger det. 
Vi trenger møbler som gir oss variasjon. Møbler som skal gi rom for konsentrasjon, stoler som inviterer til en god samtale med en kollega eller bare for å slappe av! 
Og ikke minst møbler og omgivelser som skal gi oss inspirasjon når utfordringer skal løses!
Vi kan tilby møbler fra våre over 30 leverandører.
Carstens Design as og Mouversi as eies av Bente og Henrik Carstens.

Mouversi as er blant de ledende i landet når det gjelder å utvikle kontorløsninger som er tilpasset menneskene og virksomheten. 
Sammen lager vi fremtidsrettede kontorløsninger for våre kunder.